Erasmus – wszystko o programie studenckim

erasmus nauka w bibliotece

Wysoki poziom nauczania, dyplom renomowanej uczelni ceniony jest przez pracodawców na całym świecie. Daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania własnych pasji. Dlatego właśnie wielu polskich studentów marzy o studiach za granicą. Niestety wysokie koszty utrzymania w obcym kraju często stanowią barierę, dlatego doskonałym rozwiązaniem może okazać się wymiana studencka w ramach programu Erasmus plus.

Program Erasmus plus

Erasmus plus to przede wszystkim międzynarodowy program wymiany studenckiej stworzony przez Unię Europejską w celu bezustannego podnoszenia poziomu kształcenia oraz wspierania szkoleń, młodzieży i sportu w całej Europie. Imponujący budżet w wysokości 14,7 miliardów euro umożliwia Europejczykom studiowanie, odbywanie szkoleń i praktyk, zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń za granicą. Erasmus plus obejmuje aż 28 państw należących do Unii Europejskiej oraz innych: Republikę Macedonii Północnej, Lichtenstein, Norwegię, Turcję, Serbię i Wielką Brytanię. W ramach programu studenci mają możliwość nauki na zagranicznej, renomowanej uczelni przez jeden lub dwa semestry lub odbycia trzymiesięcznych praktyk. Obecnie z programu korzysta 2 miliony studentów oraz około 400 polskich uczelni.

Erasmus – wymagania

Międzynarodowa wymiana studencka może być realizowana przez szkołę wyższą w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją (NA). Warunkiem podpisania takiej umowy jest posiadanie przez uczelnie ważnej karty ECHE oraz złożenie wniosku do NA na dany rok akademicki. Szkoły wyższe, prowadzące międzynarodową wymianę studentów lub pracowników uzyskują dofinansowanie na działania związane z jej organizacją (np. na promocję wymiany, organizacyjne i językowe przygotowanie poszczególnych uczestników, itp.). W rekrutacji może uczestniczyć osoba, która oficjalnie jest studentem stacjonarnym lub niestacjonarnym na kierunku studiów prowadzących do trzymania dyplomu licencjata/inżyniera, magistra bądź doktora. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać dwa razy z programu. Podczas jednego cyklu studiów wymiana może trwać od dwóch do dwunastu miesięcy).

erasmus wykład

Erasmus – jak się dostać?

Rekrutacja trwa około trzech miesięcy, zaś podstawowymi i najważniejszymi kryteriami kwalifikacji studentów w ramach programu Erasmus plus są:

  • średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru)
  • oraz znajomość języka obcego zgodna z wymaganiami uczelni lub instytucji przyjmującej, którą warto potwierdzić odpowiednimi certyfikatami.

Rekrutacja jest bezpłatna, a każdy uczestnik wymiany otrzymuje stypendium finansowe, którego kwota zależy od kosztów utrzymania w danym kraju.

Kierunek Poczdam Niemcy

W ramach programu Erasmus plus studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także szlifowania dotychczasowych umiejętności językowych w wielu miastach europejskich. Bliskość geograficzna, wysoki poziom kształcenia, niskie koszty utrzymania, niezwykła atmosfera, indywidualne i profesjonalne podejście pracowników uczelni do studentów oraz nowoczesne akademiki (np. BaseCamp Potsdam) sprawiają, że ogromną popularnością wśród polskich studentów cieszy się Uniwersytet Poczdamski, który współpracuje również z polskimi uczelniami.

Międzynarodowa wymiana studencka w ramach programu Erasmus plus oznacza fantastyczną przygodę. Dzięki niej można nie tylko zdobyć wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim poznać nowych ludzi, kraj i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na https://www.basecampstudent.com/pl/erasmus-czym-jest-i-co-warto-o-nim-wiedziec/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.